wholesaleselected@gmail.com
  • เวลาทำการ :
  • จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00น.
    วันเสาร์ 09.00-15.00 น
  • เวลาทำการ :
  • จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00น.
    วันเสาร์ 09.00-15.00 น
wholesaleselected@gmail.com

ทัวร์ไต้หวัน 9 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

TPE2-IT COLORFUL Taiwan 4 Days ไไทเป-สุริยันจันทรา-เหย่หลิว-จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด TPE2ITCOLORFUL
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อาหารทะเล,เป็ดย่าง
ช้อปปิ้งซีเหมินติง,ช้อปปิ้งฝงเจี่ยมาร์เก็ต
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Tiger Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 16,999 บ.

TPE1-TG RAINBOW Taiwan 4 Days ไไทเป-หมู่บ้านสายรุ้ง-สุริยันจันทรา-เหย่หลิว-จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด TPE1TGRAINBOWTaiw
เที่ยวชมหมู่บ้านสายรุ้ง,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ปุฟเฟต์ชาบู,อาหารทะเล,เป็ดย่าง,สเต็คพร้อมปุฟเฟต์สลัดบาร์
ช้อปปิ้งซีเหมินติง,ช้อปปิ้งฝงเจี่ยมาร์เก็ต
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 21,999 บ.