wholesaleselected@gmail.com
 • เวลาทำการ :
 • จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00น.
  วันเสาร์ 09.00-15.00 น
 • เวลาทำการ :
 • จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00น.
  วันเสาร์ 09.00-15.00 น
wholesaleselected@gmail.com

ทัวร์ฮ่องกง

> HH5-CX Disney Pro Hkg-Disneyland 3 Days

HH5-CX Disney Pro Hkg-Disneyland 3 Days
HH5-CX Disney Pro Hkg-Disneyland 3 Days
 • ดีสนีย์แลนด์เต็มวัน,ไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อแชกง วัดกังหัน,นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์..ไหว้ขอพรวัดต้าเซียน,นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค
 • ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต
 • เป็ดย่าง,ห่านพะโล้
 • 3 ดาว
3 วัน 2 คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: HH5
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

  ช่วงวันเดินทาง

  วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้รอจ่าย
  (Book)
  จ่าย
  (Paid)
  Group Size
  10 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61 16,999 20,499 แสดง - 14 11 0 25
  1 ธ.ค. 61 - 3 ธ.ค. 61 18,999 22,499 แสดง - 16 9 0 25
  22 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62 16,999 20,499 แสดง - 13 6 0 19
  23 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62 16,999 20,499 แสดง - 20 5 0 25
  29 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 16,999 20,499 แสดง - 4 27 0 31
  14 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62 24,999 30,499 แสดง - 2 29 0 31
  19 เม.ย. 62 - 21 เม.ย. 62 18,999 23,499 แสดง - 0 20 0 20
  26 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62 18,999 23,499 แสดง - 12 16 0 28
  3 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 21,999 26,499 แสดง - 0 16 0 16
  10 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 16,999 20,499 แสดง - 0 20 0 20
  18 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 21,999 26,499 แสดง - 23 0 2 25
  31 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 15,999 19,499 แสดง - 20 0 0 20
  7 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 16,999 20,499 แสดง - 12 8 0 20
  14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 15,999 19,499 แสดง - 0 20 0 20
  21 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 16,999 20,499 แสดง - 0 20 0 20
  28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 16,999 20,499 แสดง - 2 18 0 20
  5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 16,999 20,499 แสดง - 0 20 0 20
  12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 16,999 20,499 แสดง - 2 14 0 16
  19 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 16,999 20,499 แสดง - 6 14 0 20
  26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 18,999 23,499 แสดง - 20 0 0 20
  2 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 16,999 20,499 แสดง - 20 0 0 20
  9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 18,999 23,499 แสดง - 17 0 0 17
  10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 19,999 24,499 แสดง - 20 0 0 20
  16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 16,999 20,499 แสดง - 20 0 0 20
  30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 16,999 20,499 แสดง - 20 0 0 20
  6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 16,999 20,499 แสดง - 20 0 0 20
  13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 16,999 20,499 แสดง - 20 0 0 20
  20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 16,999 20,499 แสดง - 20 0 0 20
  27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 16,999 20,499 แสดง - 20 0 0 20
  4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 18,999 23,499 แสดง - 20 0 0 20
  11 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 22,999 27,499 แสดง - 20 0 0 20
  12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 24,999 30,499 แสดง - 20 0 0 20
  18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 22,999 27,499 แสดง - 20 0 0 20
  25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 18,999 22,499 แสดง - 11 9 0 20
  1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62 17,999 22,499 แสดง - 20 0 0 20
  2 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
  8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
  9 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
  15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
  16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
  22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
  23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
  29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
  30 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
  6 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 19,999 25,499 แสดง - 20 0 0 20
  7 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 19,999 25,499 แสดง - 20 0 0 20
  13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 17,999 22,499 แสดง - 20 0 0 20
  14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 17,999 22,499 แสดง - 20 0 0 20
  20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 18,999 23,499 แสดง - 20 0 0 20
  21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 18,999 23,499 แสดง - 20 0 0 20
  27 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 24,999 31,499 แสดง - 20 0 0 20
  30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 25,999 32,499 แสดง - 31 0 0 31
  31 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 24,999 31,499 แสดง - 31 0 0 31
  1 ก.พ. 63 - 3 ก.พ. 63 18,999 24,499 แสดง - 20 0 0 20
  7 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 18,999 24,499 แสดง - 20 0 0 20
  8 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 18,999 25,499 แสดง - 16 4 0 20
  14 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
  15 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
  21 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
  22 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
  28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 16,999 33,998 แสดง - 31 0 0 31
  29 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 16,999 21,499 แสดง - 31 0 0 31
  6 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 17,999 22,499 แสดง - 20 0 0 20
  7 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 17,999 22,499 แสดง - 20 0 0 20
  13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 17,999 22,499 แสดง - 20 0 0 20
  14 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 17,999 22,499 แสดง - 20 0 0 20
  20 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 17,999 22,499 แสดง - 20 0 0 20
  21 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 17,999 22,499 แสดง - 20 0 0 20
  27 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 17,999 22,499 แสดง - 20 0 0 20
  28 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 17,999 22,499 แสดง - 31 0 0 31
  11 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 23,999 29,499 แสดง - 20 0 0 20
  12 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 23,999 29,499 แสดง - 20 0 0 20

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

  HH5-CX Disney Pro Hkg-Disneyland 3 Days
  HH5-CX Disney Pro Hkg-Disneyland 3 Days
  ราคาเริ่มต้น 15,999
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน