wholesaleselected@gmail.com
 • เวลาทำการ :
 • จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00น.
  วันเสาร์ 09.00-15.00 น
 • เวลาทำการ :
 • จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00น.
  วันเสาร์ 09.00-15.00 น
wholesaleselected@gmail.com

ทัวร์ฮ่องกง

> HH8-CX 9 TEMPLE ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด (พัก ฮ่องกง 2 คืน)

HH8-CX 9 TEMPLE ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด (พัก ฮ่องกง 2 คืน)
HH8-CX 9 TEMPLE ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด (พัก ฮ่องกง 2 คืน)
 • เจ้าแม่ทับทิม,เทพเจ้าประจำตัวในวัดหยู่นหยู่น,เจ้าพ่อแชกงหมิว,เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ,เจ้าพ่อกวนอู,เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์,เจ้าพ่อหวังตาเซียน,วัดชีชิหลิน,พระใหญ่วัดโป่หลิน
 • ช้อปปิ้งจิมวาจุ่ย ถนนนาธาน,ช้อปปิ้ง City gate Outlet
 • เป็ดย่างต้นตำรับฮ่องกง
3 วัน 2 คืน / เริ่ม 16,999 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: HH8
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้รอจ่าย
(Book)
จ่าย
(Paid)
Group Size
5 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
6 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
12 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
13 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
19 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
20 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
26 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
27 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
10 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
11 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
17 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
18 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
24 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
1 ส.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
7 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
8 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
14 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
15 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
22 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
28 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
29 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
4 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
5 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
11 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
12 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
18 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
19 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
25 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20
26 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 16,999 21,499 แสดง - 20 0 0 20

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

HH8-CX 9 TEMPLE ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด (พัก ฮ่องกง 2 คืน)
HH8-CX 9 TEMPLE ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด (พัก ฮ่องกง 2 คืน)
ราคาเริ่มต้น 16,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน