wholesaleselected@gmail.com
  • เวลาทำการ :
  • จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00น.
    วันเสาร์ 09.00-15.00 น
  • เวลาทำการ :
  • จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00น.
    วันเสาร์ 09.00-15.00 น
wholesaleselected@gmail.com

วัดเก่าแก่แห่งเกาะฮ่องกง “วัดแชกงหมิว”

31/03/2020 | by Wholesale Selected

ตามเรื่องเล่า ของวัดเก่าแก่แห่งนี้นั้น สืบเนื่องมาจาก แม่ทัพของราชวงษ์ซ่ง นามว่า แชกง ที่ออกรบกี่ครั้งก็ไม่เคยพ่ายแพ้ใคร และทุกครั้งที่ท่านออกรบก็จะพก
สัญลักษณ์กังหัน 4 ใบพัดติดตัวไปด้วยทุกครั้ง จนชาวบ้านศรัทธาเลื่อมใสและให้ยกให้ท่านแม่ทัพท่านนี้เป็นเหมือนเทพเจ้า

ครั้งนึงได้มีโรคระบาดเกิดขึ้นในย่านนั้น ชาวบ้านได้ก่อสร้างวัดขึ้นมา และทำให้โรคระบาดนั้นหายไป ซึ่งภายในวัดได้สร้างรูปปั้นสูงและมีขนาดใหญ่
หน้าตาน่าเกรงขามสูง ด้านข้างรูปปั้นมีกลอง และระฆังขนาดใหญ่ พร้อมทั้งกังหันสีทอง ที่อยู่ในวัดแห่งนี้

วัดแชกงหมิว ได้รับการบูรณะครั้งแรกในปี 1840 และสร้างขึ้นใหม่ในปี 1994 เพื่อปรับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ผู้คนจากทั่วทิศได้มีความเชื่อที่ว่า
วัดแห่งนี้ ขอโชคลาภ ขออำนาจ และขออะไรก็ได้ตามนั้น และอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้คนต่างพร้อมใจมาที่วัดแห่งนี้ คือ การบูชากังหัน กลับมาเพื่อเป็นสิริมงคล
และเสริมดวงให้กับชีวิต และประสบความสำเร็จตามที่ตั้งไว้ โดยก่อนใส่ต้องตั้งจิตอธิษฐานถึงท่านองค์แชกงด้วย